Az energetikai felülvizsgálat az alábbi rendszerekre vonatkozik:

  • 70 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű fűtési rendszerekre vagy kombináltan helyiségfűtési és szellőzőrendszerekre.
  • 70 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű légkondicionáló rendszerekre vagy kombináltan légkondicionáló és szellőzőrendszerekre.

A felülvizsgálatot az alábbi időközönként kell elvégezni:

  • A felülvizsgálatot 8 évente kell elvégezni, vagy a kötelező energetikai auditálás részeként.
  • 2022. január 1. után üzembe helyezett berendezések esetén az üzembehelyezést követő 1 éven belül.
  • A 2022. január 1-e előtt üzembe helyezett rendszerek vonatkozásában az energetikai felülvizsgálatot első alkalommal 2025. december 31-ig kell elvégeztetni, amennyiben energetikai auditálást kell lefolytatni, akkor a kötelező energetikai auditálás részeként.

A felülvizsgálat ára:

A felülvizsgálatra a felülvizsgálandó rendszer ismeretében minden esetben egyedileg adunk ajánlatot.

Vonatkozó irányelv, jogszabályok:

  • Az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/844 irányelve (2018. május 30.)
  • Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. Törvény (Ehat. tv.)
  • Az energetikai felülvizsgálatról szóló 666/2020. (XII. 28.) Korm. Rendelet (Korm.rendelet)
  • Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény egyes energetikai felülvizsgálatot érintő szabályainak végrehajtásáról szóló 19/2021. (IV. 14.) ITM rendelet (ITM Rendelet)